NEXONtime

A munkaidő-tervezés és a bérszámfejtés hatékony összekapcsolása.

NEXONtime – az egyetlen valóban integrált rendszer Magyarországon, amely teljes körű megoldás a nyers időadatok rögzítésétől a bérkifizetésig

Biztonságos beléptető rendszer, munkaidő-tervezés, munkaidő-nyilvántartás és számfejtés egyben. Mérhetővé teszi a munkavállalók teljesítményét, kiszűri az erőforrás-gazdálkodási gócpontokat, így csökkenthetővé válnak a túlóraköltségek. A munkaidő-nyilvántartó rendszer önkiszolgáló megoldásával a távoli telephelyek és a telephelyen kívül munkát végzők is bekapcsolhatók a központi nyilvántartásba. Emellett biztosítja a beléptetés biztonságát és a biztonságtechnikai berendezések vezérlését.

Függőleges fülek

Munkarend és beosztástervezés
 • Beosztástervezés? Nem ismerünk korlátokat! A beosztástervező program cégmérettől és struktúrától függetlenül megbízhatóan készíti el akár több ezer dolgozó beosztástervét.
 • Minden törvényes munkarendet kezel és támogatja a munkaidőkeretes foglalkoztatást. Figyeli a jogszabályi előírások betartását.
 • Azaz a munkaidő elrendelésétől a bérfizetésig a teljes folyamatot elvégzi: a munkaidőt és a pótlékokat automatikusan számolja és a bérszámfejtő rendszerbe továbbítja. 
Beléptető rendszer
 • Naplózza a be- és kilépési adatokat és az épületen belüli mozgásokat. Beállíthatóak a jogosultsági szintek és vezérelhetőek a biztonságtechnikai berendezések.
 • Integráltan működik a NEXONbér és a NEXONhr rendszerekkel. 
Túlóra és készenlét
 • Vezetői önkiszolgáló felületen keresztül rendelhető el túlóra vagy készenlét. 
 • A dolgozó ezekről értesítést kap, a rögzített időadatok pedig a vezetői jóváhagyást követően a bérszámfejtő rendszerbe kerülnek. 
Időgazdálkodás
 • Lehetőséget biztosít a napi munkaidő részfeladatokra és projektekre történő felosztására. 
 • Az időfelosztási adatokat a vezetők ellenőrizhetik és jóváhagyhatják, amelyek a NEXONbér felé átadhatók. 
Online önkiszolgálás
 • A vezetők és a munkavállalók maguk is követhetik időadataik feldolgozását - láthatják beosztásuk, balanszidejük, szabadságuk alakulását. 
 • Vezethetik, korrigálhatják saját elektronikus jelenléti ívüket, közvetlenül jelezhetik szabadság igényüket. 
 • A vezető és beosztott közti gördülékeny kommunikációt folyamatvezérelt e-mail támogatás biztosítja.