A NEXON, mint a Kodolányi János Egyetem duális partnerszervezete felsőoktatási gyakorlati képzést biztosít

A NEXON bemutatása

A NEXON Magyarország piacvezető bér- és humánügyviteli szoftverfejlesztője és szolgáltatója. 30 éves szakmai tapasztalattal, 300 munkatárssal, országos hálózattal rendelkezünk. Közel 3000 vállalatot és több mint egymillió hazai munkavállalót nevezhetünk meg referenciaként.

Tudj meg többet

Előzmények

A NEXON és a Kodolányi János Egyetem először 2016. október 17-én írt alá együttműködési megállapodást, amelyben előirányozták, hogy a NEXON az Emberi erőforrások alapszakra felvett 2 hallgató részére gyakorlati képzést biztosít.

A kedvező tapasztalatok alapján 2018. október 24-én újabb megállapodás született a Felek között, amelyben már azt rögzítették, hogy az Emberi erőforrások alapszakon túlmenően a Gazdálkodás és menedzsment alapszakos hallgatók is bevonhatók a duális képzésbe. A megállapodás keretében a NEXON egyidejűleg maximálisan 3 (2+1) hallgatót tud fogadni szakmai gyakorlatra, amelynek teljes időtartama 7 félév.

A NEXON azt vállalta, hogy a gyakorlati képzésen résztvevők számára olyan munkahelyet/munkakört biztosít, amely lehetővé teszi:

 • az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolását;
 • a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő kialakítását;
 • a HR tevékenységeket támogató informatikai ismeretek és gyakorlati jártasságok megteremtését, valamint
 • a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás, valamint az innovációs készség fejlesztését.

A NEXON vállalta továbbá, hogy a hallgatókkal munkaszerződést köt és számukra – legalább a hetente kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 65 százalékának megfelelő – munkadíjat fizet 12 hónapon át, amely a képzés során emelkedhet is.

Hogyan lehet duális képzésekre jelentkezni?

A jelentkezés két egymással párhuzamosan zajló részből áll:

 • a felvételi eljárás keretében jelentkezni kell a választott alapszak(ok)ra, majd
 • a választott céghez.

Akkor érvényes a jelentkezés a duális képzésre, ha a felvi.hu-n és a Kodolányi János Egyetem felvételi oldalán található duális űrlapon is megtörténik a jelentkezés.

A kiválasztási eljárás

 

Azt a jelentkezőt, aki felvételt nyert a Kodolányi János Egyetem Emberi erőforrások vagy Gazdálkodás és menedzsment alapszakjára, a központi ponthatár húzást követően személyes találkozóra hívjuk, amely alkalmat ad a jelentkező megismerésére, a kiválasztási döntés megalapozására.

A találkozót megelőzően az alábbi dokumentumokat kérjük a NEXON számára megküldeni:

 • motivációs levél;
 • fénykép, valamint szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a tanulmányi vagy egyéb más területen (pl. tanulmányi versenyen, sportban) elért kiemelkedő teljesítményeket is.

 

Gyakori kérdések

Mennyi időt töltenek a NEXON-nál a duális hallgatók?

A duális képzésre felvételt nyert hallgató számára a gyakorlati képzés időtartama a NEXON-nál 11 hét/félév, összesen 440 munkaóra. A gyakorlati képzés pontos ütemezését, valamint annak tartalmát (tanrendjét) a Kodolányi János Egyetem és a NEXON közösen alakítja ki.

Mekkora bért fizet a NEXON a kiválasztott hallgatóknak?

Amennyiben a jelentkező – a központi felvételi eljárásban – felvételt nyert a Kodolányi János Egyetemre és a NEXON is kiválasztotta, akkor duális hallgatóként kezdheti meg tanulmányait.

A NEXON munkaszerződést köt a kiválasztott hallgatóval, s a képzés teljes idejére (az év minden hónapjában, azaz 12 hónapon keresztül) legalább a jogszabályban előírt (hetente a kötelező legkisebb munkabér [minimálbér] 65 százalékának megfelelő) induló fizetést nyújt a hallgatónak, amely a teljesítménytől függően emelkedhet is a gyakorlati képzés időtartama alatt. A NEXON, a munkabéren felül, béren kívüli juttatásban is részesítheti a duális képzésre kiválasztott hallgatót. A NEXON üzleti eredményeiben is megmutatkozó hallgatói aktivitást – a diploma átvételével egyidőben – akár félmillió forinttal is jutalmazhatja a menedzsment.

Milyen kötelezettség terheli a NEXON-t?

A munkabér fizetésén túlmenően a NEXON kötelessége, hogy – az Egyetemmel egyeztetett ún. NEXON-tanrend alapján – gyakorlati képzést nyújtson a kiválasztott hallgatónak. Ez elsősorban megfelelő szakterületeken való foglalkoztatást, szakmai felügyeletet és irányítást; a munkavégzéshez szükséges hely, továbbá munkaeszközök biztosítását jelenti.

A NEXON vezeti az Egyetem által előírt jelenléti és képzési dokumentációt, továbbá – az Egyetem által meghatározott formában és tartalmi elvárásai szerint – írásban értékeli a hallgató által elsajátított szakmai tudást és kompetenciákat.

Mi a célja és mire irányul a NEXON-nál folyó gyakorlati képzés?

A gyakorlati képzés célja a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott szakmai kompetenciák gyakorlatban történő elsajátítása és a hallgatóknak a záró vizsga gyakorlati részére való felkészítése. Ennek megfelelően a NEXON gyakorlati terepén folyó képzés tartalma négy komponensből tevődhet össze:

 • elméleti ismeretekből;
 • a hallgatók tapasztalatainak bővítését célzó gyakorlatokból (konkrét „NEXON-os” gyakorlati feladatokból);
 • önálló projekt jellegű munkákból;
 • kompetencia- és készségfejlesztésekből.

 

Ne szalaszd el ezt a kíváló lehetőséget, jelentkezz a NEXON-hoz!