Az Európai Unió Egységes Adatvédelmi Rendelkezéseit (GDPR) 2018. május 25-től kötelező alkalmazni itthon is. A rendelkezés célja, hogy egységesen és határokon átívelően óvja az EU-ban tartózkodó magánszemélyek személyes adatait. Nagy általánosságban szigorít az adatkezelési szabályokon: bővíti a személyek adatvédelemhez fűződő jogait és a társaságok ezen kötelezettségeit. Az előírtakat szigorúan veszik, azok be nem tartóira pedig komoly bírságok várnak.

A NEXON adatkezelőként, megbízott adatfeldolgozóként, informatikai termékeket fejlesztő és humánügyviteli szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásként felkészült a 2018. május 25-től alkalmazandó GDPR előírásainak teljesítésére. Alkalmazásaink és szolgáltatásaink fejlesztése és működtetése során kiemelt figyelmet fordítottunk a GDPR-megfeleléssel kapcsolatos adatvédelmi követelmények teljesülésére. Ezek különösen:

- a jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság, és elszámoltathatóság elve;

- adat-takarékosság elve;

- a pontosság elve;

- a személyes adatok integritásának és bizalmasságának védelme, az adatbiztonság biztosítása, az adatbiztonsági incidensek megelőzése;

- a munkavállalók saját adatainak megtekinthetősége, adatmódosítások kezdeményezése;

- a korlátozott tárolhatóság elve, azaz az elfeledtetéshez (törléshez) való jog adatbázis szintű biztosítása.

A GDPR-rendeletnek való megfelelés sokaknak fejtörést jelent. Nekünk lehetőséget.

Létezik már ugyanis az a megoldásunk, amelyik a HR-területen segíti elő a transzparenciát. Célunk, hogy a magunk megfelelősége révén partnereink is sikerrel vegyék az EU rendelete által támasztott kihívásokat, éppen ezért tettük megoldásainkat GDPR Ready-vé.

 

Tekintse meg a NEXON naprakészen jogszabálykövető szolgáltatásait a linkre kattintva: NEXON megoldások